Struer KommuneStruer - Lydens By
23. oktober 2020
Midlertidig mulighed for COVID-19 test i uge 44
I uge 44 vil der være lettere adgang til test for borgerne i Struer Kommune, da Region Midtjylland etablerer midlertidige testcentre i Struer Energi Park og Midtpunktet Thyholm.
20. oktober 2020
Nyt initiativ skal sætte skub i virksomheders grønne forretningspotentiale
Gennem et tværkommunalt projekt, tilbyder Struer Kommune nu virksomheder hjælp til at udvikle grønne omstillingsplaner og forretningsmodeller.
16. oktober 2020
Struer Kommune forlænger ikke opfordringen til at aflyse arrangementer og aktiviteter
De seneste smittetal for Struer Kommune viser, at smittekurven er på vej ned, hvorfor Struer Kommune ikke forlænger opfordringen til foreninger og selvejende institutioner om at aflyse arrangementer og aktiviteter.
16. oktober 2020
Thyholm Skole genåbner gradvist
Det er vurderingen, at der nu så meget kontrol over smitten, at Thyholm Skole fra mandag d. 19. oktober åbner gradvist. Det bliver de yngste elever, der starter først.
14. oktober 2020
Midlertidig mulighed for COVID-19 test på Thyholm
Lørdag d. 17. og søndag d. 18. oktober etablerer Region Midtjylland et midlertidigt testcenter på Thyholm.
12. oktober 2020
Plejecenter Solvang omfattes af besøgsforbud
Fra mandag d. 12. oktober har Styrelsen for Patientsikkerhed påbudt Struer Kommune at indføre besøgsforbud på plejecenteret Solvang på Thyholm.
11. oktober 2020
Arrangementer og aktiviteter i efterårsferien aflyses
På grund af den stigende coronasmitte i Struer Kommune, aflyses alle kommunale arrangementer og aktiviteter i uge 42. Foreninger og selvejende kulturinstitutioner opfordres til at gøre det samme.
7. oktober 2020
Jegbjergvej skal have ny asfalt
Det sker fra onsdag den 7. oktober og resten af ugen.
7. oktober 2020
Industripartnerskab mellem Harman og Sound Hub Denmark
HARMAN tilbyder, som industripartner, unikke muligheder for virksomheder i Sound Hub Denmark
6. oktober 2020
Byrådsmøde flyttes til Folkets Hus
Byrådsmødet den 6. oktober flyttes til Folkets Hus for at mindske smitterisikoen.
5. oktober 2020
Covid-19: Thyholm Skole og Lagunen lukker som følge af smittetilfælde
Tilfælde af coronasmitte på Thyholm Skole gør at skolen lukkes frem til efterårsferien og smitte på Autismecenteret Lagunen medfører, at elever og medarbejdere er hjemsendt til test.
2. oktober 2020
Struer får ny national erhvervsklynge for lydteknologi
Når virksomheder og videninstitutioner i fremtiden søger det mest frugtbare udviklingsmiljø for lyd og lydteknologi, vil pilen nu i endnu højere grad pege på Struer, når den nationale erhvervsklynge Danish Sound Cluster får hovedsæde i byen.
1. oktober 2020
Mulighed for gratis influenzavaccination
Influenzasæsonen står for døren. Derfor får en række borgergrupper mulighed for at få en gratis influenzavaccination.
30. september 2020
Offentlig høring af kommuneplantillæg om solceller
Struer Kommune udsender hermed forslag til kommuneplantillæg nr. 2 vedr. opførelse af store solcelleanlæg i Struer Kommune. Forslaget er i høring frem til tirsdag den 24. november 2020.
29. september 2020
Søg støtte: Musiksamrådet vil styrke kommunens musikliv
Kor, orkestre og andre musikinteresserede opfordres nu til at søge støtte til musikinitiativer hos Struer Kommunes Musiksamråd, der tidligere på året fik øget puljen af midler.
29. september 2020
FØRSTE SPADESTIK PÅ LIMFJORDSHUSET STRUER
Første spadestik til det nye hus for vandsporten i Struer Kommune tages torsdag den 1. oktober.
22. september 2020
Oddesundbro lukket
Oddesundbroens kørebane vil være spærret for vejtrafik i begge retninger om natten fra kl. 00.05 til kl. 05.00 i perioden fra den 23. september kl. 00.05 til 9. oktober kl. 05.00
21. september 2020
STRUER KOMMUNE OPRETHOLDER DRIFTEN AF DE BORGERRETTEDE FUNKTIONER
Det betyder, at kommunens administrative medarbejdere i overvejende grad arbejder hjemmefra indtil den 4. oktober, mens driften i de borgerrettede funktioner fortsætter som vanligt. Det sker efter, at Regeringen har indført nye tiltag mod coronasmitte.
16. september 2020
Forhøjet rengøringsstandard gøres permanent med ny budgetaftale
I Struer Kommune har et enigt byråd indgået aftale for budgettet 2021 og overslagsår, der blandt andet indeholder konkret læring af COVID-19-pandemien.
14. september 2020
Status på COVID-19 i Struer Kommune
Mandag d. 14. september 2020: Én beboer på plejecentret Solvang, én elev på Thyholm Skole og en dagplejer er konstateret smittet med COVID-19. Derfor modtages der ikke besøg på Solvang og 6. klassetrin på Thyholm Skole er sendt hjem til nødundervisning.
11. september 2020
TAK FOR ENGAGEMENTET I KULTUR- OG FRITIDSLIVET
Et veloverstået borgermøde torsdag aften bød på mange gode inputs fra borgerne til fokusområder inden for kultur- og fritidslivet. Men det slutter ikke her – for ind til 1. oktober har du mulighed for at give dit besyv med.
8. september 2020
Kommunal chatbot guider om kørekort, flytning, pas og lægeskift
På www.struer.dk kan du nu møde chatrobotten MUNI, der besvarer borgernes spørgsmål om kørekort, flytning, pas og lægeskift. MUNI er udviklet tværkommunalt og skal på sigt kunne guide borgerne mere og mere.
8. september 2020
Seminar: SEO og online synlighed
Vil du optimere din online synlighed? Og mangler du værktøjer, som kan lave en trafikanalyse af, hvor mange søgninger, der er på de enkelte søgeord?
4. september 2020
Nyt bevægelseskoncept skal øge fællesskab, trivsel og sundhed
Nye bevægelsesmuligheder for kontoransatte i Velfærdshuset i Struer Kommune skal øge trivslen og arbejdsglæden samt styrke det kollegiale fællesskab og samarbejdet på tværs af afdelinger.
1. september 2020
Borgermøde: Byd ind på kultur- og fritidslivet i Struer Kommune
Torsdag den 3. september inviterer Struer Kommune til et borgermøde, hvor du har mulighed for at høre, hvad tankerne er med kultur- og fritidslivet i kommunen – du har også selv mulighed for at komme med indspark.
28. august 2020
Kærlighedsbreve i midten af kunstudstilling
8.-10. september er kærlighedsbrevet omdrejningspunkt for kunstudstilling om den forgængelige og uendelige kærlighed. Dagene byder blandt andet på foredrag, salon og skriveworkshops.
17. august 2020
Besøg Lydens Have og bliv lydgartner for en dag
Kan man plante en lyd, lige som man planter blomster? Ja, mener tre internationale kunstnere, som i de kommende uge inviterer folk til at lege lydgartnere i Lydens Have imellem Rådhuset og havnen.
17. august 2020
Borgerservice åbner afdeling på Thyholm
Thyholmerne får fra 1. september mulighed for at få hjælp til digitale selvbetjeninger, da Struer Kommune åbner en borgerserviceafdeling i Midtpunktet i Hvidbjerg.
13. august 2020
Krav om mundbind i alt Flextrafik og anden visiteret kørsel
Fra d. 13. august har Region Midtjylland indført krav om mundbind for kunder og chauffører i alle kørselsordninger i Flextrafik.
11. august 2020
Vestjyden fejres med prisuddeling til ekstraordinær rollemodel for udsatte børn
I anledning af Vestjydens 1,5-års fødselsdag uddeles Vestjyden-prisen for første gang. Prisen gives til en særlig ildsjæl, der er en enestående rollemodel for Struer Kommunes unge. Det sker den 14. august kl. 16.
6. august 2020
Vi passer stadig på dit barn
Når eleverne i folkeskolerne i Struer Kommune møder ind efter sommerferien, bliver det til en hverdag, hvor elevernes helbred stadig er i højsædet og de gode erfaringer med smittebekæmpelse i skolerne fortsætter.
6. august 2020
Grundlovsceremoni
Struer Kommune holder den anden grundlovsceremoni den 24. september 2020 kl. 14.00 i byrådssalen på Struer Rådhus.
3. august 2020
Rygestop i naturen
Over halvdelen af dagligrygerne i Struer Kommune ønsker støtte og hjælp til rygestop – er du en af dem?
29. juli 2020
Gradvis genåbning af dagcentre i Struer og Thyholm
Det er igen sundhedsmæssigt forsvarligt at indlede en forsigtig og kontrolleret genåbning af dagcentre, hvorfor dagcentrene i Struer Kommune gradvist vil åbne op i uge 32.
10. juli 2020
KLIMATILPSNINGSPLAN 2020 SENDES I OFFENTLIG HØRING
Struer Kommune har udarbejdet et forslag til Klimatilpasningsplan 2020, der sendes i 8 ugers offentlig høring.
2. juli 2020
Sommer i Vores Natur - Vilde Vidunderlige Vestjylland
Struer, Lemvig og Holstebro kommuner samt Naturstyrelsen ønsker sammen med Geopark Vestjylland og Naturpark Nissumfjord at åbne danskernes øjne for de storslåede vestjyske landskaber og den vidunderlige vestjyske natur.
1. juli 2020
Musiksamrådet 2020 – Nye medlemmer og Nye midler
Musiksamrådet i Struer har fået ny formand og bestyrelsesmedlemmer, nye retningslinjer og en større pulje at gøre godt med.
26. juni 2020
Styrket samarbejde med lokalområderne
I Struer Kommune har vi et ønske om at styrke samarbejdet med og udviklingen af vores lokalområder. Derfor har Struer Byråd vedtaget en strategi, som skal sætte rammen for dette arbejde.
24. juni 2020
Midt- og Vestjyllands Jernbanemuseum i Struer udbygges og moderniseres
Struer Byråd har tirsdag aften godkendt en bevilling, der sammen med en række andre tilskudsgivere, sikrer finansieringen til udvidelse og modernisering af det nuværende museum.
23. juni 2020
Ophævelse af det generelle besøgsforbud på sociale botilbud
Fra onsdag den 24. juni 2020 er der ikke længere besøgsrestriktioner på vores sociale botilbud jf. bekendtgørelse nr. 927 af 22. juni 2020.
22. juni 2020
Nu åbner Velfærdshuset
D. 25. juni indvies Velfærdhuset officielt, og dermed samles velfærdsområderne i Struer Kommune under samme tag. Ambitionen er, at den tættere sammenhæng mellem fagligheder og borgere, gør at vi kan se nye muligheder i fællesskab.
22. juni 2020
T.W. Jensens Plads tages i brug
Struers nye centrale plads åbnes for gående torsdag den 25. juni, hvor borgmester Niels Viggo Lynghøj klipper snoren og lader de først fodgængere krydse pladsen.
19. juni 2020
Lørdagsåbent for ekspeditioner af pas
Skal du ud at rejse til sommer og skal have nyt eller fornyet dit pas?
11. juni 2020
Vedtaget: "Kommuneplan 2020 - klar til vækst"
Struer Byråd har vedtaget "Kommuneplan 2020 - klar til vækst", der sætter retningen for kommunens udvikling i byerne og lokalområderne de næste mange år ved at sikre, at der er plads til nye boliger og virksomheder samt giver plads til at styrke livet i bymidten og bevare og styrke naturen.
11. juni 2020
Kom til informationsmøde om bredbåndspuljen
Med lempelsen af forsamlingsforbuddet som følge af COVID-19 har Energistyrelsen igen mulighed for at holde informationsmøder om bredbåndspuljen. Torsdag d. 18. juni afholdes der møde i Videbæk.
10. juni 2020
Åben rådgivning for flygtninge
I forbindelse med flytning til Velfærdshuset samles Åben Rådgivning for flygtninge, som tidligere har været delt på to ugedage i hhv. Handicap, Social og Psykiatri samt Jobcenter, til én samlet Åben Rådgivning.
8. juni 2020
Lydkunst skal bidrage til den fremtidige udvikling i Lydens By
Byrådet i Struer har vedtaget en strategi for lydkunst, som i fremtiden skal bidrage til, at der skabes kunst med effekt i Struer Kommune. Samtidig skal den være en driver for kommunens udvikling ved at forstærke og forbinde mennesker, teknologi og natur og give en ny forståelse af, hvad det vil sige at være Lydens By.
5. juni 2020
Landsbyprisen - Langhøj modtog en flot andenplads
Regionsrådet uddelte i sidste uge Region Midtjyllands Landsbypris. Desværre gik førstepladsen ikke i denne omgang til Langhøj, men i stedet Stauning i Ringkøbing-Skjern Kommune. Men det var lige ved og næsten, da Langhøj modtog en flot andenplads.
2. juni 2020
Borgerservice og ydelser genåbner
2. juni udvider Borgerservice og ydelseskontoret muligheden for at bestille tid til betjening, hvorfor det bliver muligt at servicere flere borgerhenvendelser, der kræver fysisk fremmøde.
29. maj 2020
Ny havnechef klar til at udvikle Holstebro-Struer Havn
Det bliver den 40-årige Torben Lindberg Strømgaard fra Holstebro, der som ny havnechef skal sikre udviklingen af Holstebro-Struer Havn.
28. maj 2020
Lyt til byrådsmødet d. 26. maj 2020
Byrådsmødet d. 26. maj blev afholdt i Folkets Hus med begrænsning på hvor mange tilhørere, der kunne deltage som følge af tiltagene mod COVID-19.
27. maj 2020
VEDTAGELSE AF SPILDEVANDSPLAN 2020-2027
Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. maj 2020 Struer Kommunes Spildevandsplan 2020-2027, der skal sikre en bæredygtig håndtering af spildevandsområdet.
27. maj 2020
Struer Bokseklub rykker i nye lokaler i Struer Energi Park
Struer Byråd har godkendt en bevilling, som gør det muligt at etablere fremtidssikrede moderne faciliteter til Struer Bokseklub i Struer Energi Park.
26. maj 2020
Anonym og gratis terapeut- og psykologhjælp udvides til unge mellem 15-19 år
I maj sidste år oprettede Struer Kommune et tilbud til unge mellem 15 – 18 år om gratis og anonym terapeut- og psykologhjælp. Erfaringer fra tilbuddets første år er nu så gode, at aldersgruppen udvides så også de 18 – 19-årige kan benytte sig af tilbuddet.
25. maj 2020
Dato for Madmødet 2021 er fundet
Det store fødevareprojekt Madmødet bliver afholdt for første gang i dagene 27.-30. maj 2021, det er netop blevet besluttet af arrangøren bag, Business Region MidtVest. Fødevareministeren glæder sig.
25. maj 2020
Ansøg om bygningsforbedringer
Er du i besiddelse af en bevaringsværdig bygning? Så har du mulighed for at søge nu. Fristen er 10. juni 2020
20. maj 2020
Den kommunale tandpleje er igen åben for undersøgelser og tandbehandling
Når du møder op til en tid, gælder følgende forholdsregler:
20. maj 2020
Byrådsmøde d. 26. maj 2020 i Folkets Hus
Byrådsmødet i maj overholdes i Folkets Hus grundet Covid-19.
18. maj 2020
Et bindegalt trommeshow, danseshow på hjul, højaktuelle danske artister og opera på topniveau – direkte fra køkkenvinduet
Når borgerne ikke kan komme til kulturen, må kulturen komme til borgerne. Det er målet med en række koncerter og arrangementer, Struer Kommune i maj og juni måned afvikler på grønne områder ved boligforeninger og pladser i og omkring Struer. Med initiativet ønskes at skabe en følelse af sammenhold og et musikalsk lysglimt, man kan være fælles om i en tid, hvor mange er isolerede.
18. maj 2020
Lempelse af besøgsrestriktioner på bosteder
Social og indenrigsministeriet har i bekendtgørelsen den 14. maj 2020 ændret i besøgsrestriktionerne for besøg på bosteder for handicappede og andre udsatte borgere.
15. maj 2020
Borgerservice og Ydelseskontoret åbner for tidsbestilling i akutte tilfælde
Betjeningen af borgerne i Struer Kommune bliver igen mere normaliseret, da Borgerservice og Ydelseskontoret åbner for, at det igen er muligt at booke tid til personlig betjening ved akutte tilfælde fra tirsdag d. 12. maj.
15. maj 2020
Information om genåbning af folkeskoler, dagtilbud og ungdomsskolen
Nedenstående kan du få en status på genåbningen af dagtilbud, folkeskoler og ungdomsskolen i Struer Kommune.
15. maj 2020
Biblioteket åbner igen den 18. maj
Efter to måneders nedlukning har landets folkebiblioteker nu fået lov til at åbne igen. Mandag den 18. maj kl. 10:00 slår Struer Bibliotek endelig dørene op – og personalet glæder sig meget til at byde læselystne borgere velkomne igen.
14. maj 2020
Teknisk Drift og Anlæg flytter adresse
Fra den 19. maj har Teknisk Drift og Anlæg hjemme i Infocenter Struer
13. maj 2020
Genåbning af 6.-10. klassetrin på folkeskolerne i Struer Kommune
Folketinget har vedtaget, at kommunerne fra den 18. maj kan genåbne skolerne for elever i 6.-10. klasse.
12. maj 2020
Salg af Bremdal Torv 4, 7600 Struer
Ejendommen matr.nr. 2om Strandbjerggård Hgd., Humlum, beliggende Bremdal Torv 4, 7600 Struer (tidligere institution) udbydes hermed til salg af Struer Kommune.
5. maj 2020
DIN VIRKSOMHED UNDER CORONA
Både BusinessPark Struer og Startvækst står klar til at hjælpe
5. maj 2020
Ny pulje skal understøtte udviklingen på Struer Havn
Struer Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg har oprettet en ny aktivitetspulje, som løbende skal understøtte initiativer, aktiviteter og nye oplevelser på Struer Havn. Det sker som led i kommunens ambitioner om at skabe et levende og mangfoldigt havnemiljø i Struer.
4. maj 2020
En hyldest til Danmark i anledning af 75-året for Danmarks befrielse
Ensemble MidtVest har i samarbejde med Bang & Olufsen og Lydens By indspillet en musikvideo til 'Den blå anemone' for at markere 75-året for befrielsen og samtidig hylde kulturen og naturen i vores smukke område.
1. maj 2020
LOKALE FIRMAER VINDER UDBUD OM HJEMMEHJÆLP
Privathjælpen og Kær.dk har vundet udbuddet om personlig pleje og praktisk bistand i Struer Kommune. Det betyder, at borgerne fremover får mulighed for at vælge mellem tre leverandører.
30. april 2020
Landbrugsjord tilhørende Struer Kommune udbydes i forpagtning
Ca. 70 ha landbrugsjord fordelt på i alt 10 større og mindre parceller, udbydes i forpagtning. Parcellerne udbydes enkeltvis.
29. april 2020
Indkaldelse af forslag til ny planlægning – solceller
Struer Kommune skal til at udarbejde nyt forslag til kommuneplantillæg og vil i den forbindelse gerne høre dine idéer og forslag til områder, hvor solceller kan være beliggende indenfor Struer Kommune.
29. april 2020
75-års jubilæum for Danmarks befrielse – tænde et lys
Lad os markere Danmarks befrielse sammen og hver for sig! Tænd et lys i dit vindue den 4. maj og være med til at markere befrielsen og samtidig vise et symbol - et lys i mørket - midt i en svær corona-tid.
29. april 2020
Plejeboliger åbner for udendørsbesøg
Struer Kommune åbner for, at beboerne på kommunens plejeboliger kan få besøg af deres pårørende udendørs fra torsdag d. 30. april.
29. april 2020
Debatoplæg om solcelleanlæg ved Holmevej
Struer Kommune har modtaget en ansøgning om etablering af et solcelleanlæg vest for Linde på et areal på i alt 47 Ha.
29. april 2020
Årlig afprøvning af sirenevarslingssystemet 2020
Onsdag den 6. maj 2020 kl. 12.00 til 12.15
28. april 2020
LYT TIL BYRÅDSMØDET D. 28. APRIL 2020
Byrådsmødet d. 28. april blev afholdt som et telefonmøde, som følge af tiltagene mod COVID-19.
28. april 2020
Grethe Hestbech udtræder af byrådet
Grethe Hestbech har meddelt borgmesteren, at hun ønsker at udtræde af byrådet pr. 30. april 2020.
28. april 2020
Udviklingsplan for Struer Havn er vedtaget
Struer Byråd har vedtaget udviklingsplanen for Struer Havn, som skal realisere byrådets visioner for udviklingen af Struer Havn til en bæredygtig bydel.
28. april 2020
Information om Familieiværksætterne
Familieiværksætterne er en værdsat sundhedsfremmende gruppeindsats i Struer kommune som har været aflyst siden nedlukningen i forbindelse med CORONA epidemien.
28. april 2020
På Venø fanger de lystfiskere
Limfjordens vilde havørredbestand er så unik, at Limfjorden kan blive en af Danmarks vildeste lystfiskerdestinationer.
24. april 2020
Status på besøgsforbud på plejecentre og sociale bo- og døgntilbud
Pårørende har de seneste uger været afskåret fra at besøge deres ældre på plejecentrene. Nu viser det sig, at den vejledning fra Sundhedsstyrelsen, som kommunerne henholder sig til, fejlagtigt har været for striks, når det gælder udendørsbesøg.
22. april 2020
Den mobile café
Borgere, der er tilknyttet en beskyttet beskæftigelse eller modtager hjemmevejledning, får nu mulighed for at være sammen hver for sig gennem det nye sociale cafétilbud ’Den mobile café’.
17. april 2020
Mental sundhed i en krisesituation
Gratis telefonisk rådgivning for borgere og medarbejdere i Struer kommune
17. april 2020
Dagtilbud og skoler genåbner d. 15. april
Dagtilbud, skoler og specialklasser i Struer Kommune åbner d. 15. april 2020, men med en meget anderledes hverdag, der kan være variere de enkelte tilbud imellem.
17. april 2020
Dagtilbud og skoler genåbner d. 15. april
Dagtilbud, skoler og specialklasser i Struer Kommune åbner d. 15. april 2020, men med en meget anderledes hverdag, der kan være variere de enkelte tilbud imellem.
16. april 2020
Gode råd til familier med børn og unge med psykisk sårbarhed
Sundhedsstyrelsen har udarbejdet informationsmateriale med gode råd til familier med børn og unge med psykisk sårbarhed i den ualmindelige situation med udbrud af ny coronavirus.
16. april 2020
Aktivitetscenter Struer og dagcentre lukket til efter sommerferien
Aktivitets- og Dagcentrene i Struer Kommune holder indtil videre lukket indtil efter sommerferien på grund af covid-19. Få her et overblik over hvilke supplerende tiltag, der indføres fra mandag d. 20. april.
14. april 2020
Madmødet 2020 bliver til Madmødet 2021
Business Region MidtVest har besluttet at flytte debuten for områdets store fødevarefejring Madmødet til maj 2021.
8. april 2020
Vandsportsfaciliteter skal udnytte nærheden til vandet
Struer Byråd har frigivet de resterende midler og godkendt de formelle aftaler, så byggeriet kan gå i gang på Limfjordshuset Struer, det nye hus for vandsporten i Struer Kommune.
7. april 2020
Forlænget: Plejecentre og sociale bo- og døgntilbud lukker ned for alle besøg og sociale aktiviteter
For at begrænse risikoen for coronasmitte (COVID-19) og beskytte vores ældre, syge og svage borgere på vores plejecentre og sociale bo- og døgntilbud, er det besluttet, at forlænge besøgsforbuddet - gældende for alle besøg og sociale aktiviteter - de følgende steder:
7. april 2020
Forlænget: Plejecentre og sociale bo- og døgntilbud lukker ned for alle besøg og sociale aktiviteter
For at begrænse risikoen for coronasmitte (COVID-19) og beskytte vores ældre, syge og svage borgere på vores plejecentre og sociale bo- og døgntilbud, er det besluttet, at forlænge besøgsforbuddet - gældende for alle besøg og sociale aktiviteter - de følgende steder:
3. april 2020
Har du spørgsmål vedrørende coronavirus?
Få svar på dine spørgsmål her.
3. april 2020
Struer står sammen om at holde afstand
Politi og Struer Kommune roser kommunens borgere for at tage situationen alvorligt og opfordrer til vedholdenhed, så samfundet gradvist kan åbnes op efter påske.
2. april 2020
50 mio. kr. skal hjælpe samfundets mest sårbare og udsatte under coronakrisen
Store grupper i samfundet er i denne tid under pres. Både de mest udsatte og sårbare, men også mennesker, der pludselig får vendt deres liv på hovedet, fordi de eksempelvis er kronisk syge eller kæmper med konsekvenserne af at være isoleret i eget hjem. TrygFonden afsætter nu 50 mio. kr. i akut hjælp til de mange foreninger og organisationer, der arbejder for at øge trygheden for netop disse målgrupper.
2. april 2020
Realdania går ind i projekt om fremtidens seniorbofællesskab i Struer
Realdania går sammen med Lejerbo og Struer Kommune i ambitionerne om at udvikle Østergade 29 til et bofællesskab for seniorer tæt på by og havn.
1. april 2020
Lyt til byrådsmødet d. 1. april 2020
Byrådsmødet d. 1. april blev for første gang i historien afholdt som et telefonmøde, som følge af tiltagene mod COVID-19.
1. april 2020
Virksomhedsguiden.dk tilbyder information om COVID-19
Har du et spørgsmål, så er virksomhedsguiden.dk stedet for dig!
1. april 2020
Nødpasning af børn fra 0 til 10 år / Does your child need emergency care?
Hvad betyder skolerne og dagtilbuddenes lukning for dig som forælder? Og er dit barn omfattet af muligheden for nødpasning? Bliv klogere her.
KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00