Struer Kommune - Lydens ByStruer Kommune - Lydens By

Planer

OFFENTLIG HØRING

Høring af Strategi for lokalområder

Dato: 03-02-2020
Høringsperiode: 03-02-2020 - 15-04-2020 (OBS: fristen er forlænget grundet Coronavirussen)
 - Sagsbehandler: Center for Kultur, Fritid og Lokalområder

Beskrivelse:
Struer Kommunes Økonomi, Erhvervs- og Bosætningsudvalg besluttede den 21. januar 2020 at sende forslag til Strategi for lokalområder og vedtægt for Lokalområdeudvalget i offentlig høring.

I Struer Kommune har vi et ønske om at styrke samarbejdet med og udviklingen af lokalområderne. I den proces tager vi udgangspunkt i Struer Kommunes vision om at være TÆT PÅ - tæt på mennesker, teknologi og natur. Og netop kommunens størrelse gør det muligt. Målsætningen er, at borgere og erhvervsliv oplever et tæt og åbent samspil med kommunen, og at der er kort vej fra idé til handling. TÆT PÅ skal kendetegne dét at bo i Struer Kommune - det nære, trygge og lokale sted.

I kommunen er der fire lokalområder; Thyholm, Humlum/Resen/Venø, Langhøj og Hjerm. Hvert lokalområde er unikt, både i forhold til opbygning, størrelse, stedbundne potentialer, styrker og udfordringer. Der skal tages udgangspunkt i denne diversitet, når vi udvikler vores lokalområder, så vi fremmer de kvaliteter og individuelle styrker, hvert område har. Det betyder, at der iværksættes forskellige initiativer. Dog vil vi også have øje for at skabe udvikling på tværs af lokalområder, da udviklingen i ét område kan bidrage til udviklingen i et andet. 

Du har mulighed for at komme med bemærkninger og ændringsforslag til Strategi for Lokalområder samt vedtægt for Lokalområdeudvalget:

ÆNDRINGSFORSLAG OG BEMÆRKNINGER
Hvis du har bemærkninger til strategien eller vedtægten for Lokalområdeudvalget, skal du sende disse til Struer Kommune via mail på kfl@struer.dk eller ved almindelig fysisk post til:

Struer Kommune
Kultur, Fritid og Lokalområder
Smedegade 7
7600 Struer

Struer Kommune skal have modtaget dit svar senest fredag den 13. marts 2020. 

Efter fristen vil kommunens politiske udvalg tage stilling til, om der skal ske ændringer på baggrund af de modtagende bemærkninger. Herefter vedtages strategien for lokalområder samt vedtægt for Lokalområdeudvalget endeligt af Struer Byråd.
 


Kommuneplan 2013-2024

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer. Kommuneplanen indeholder byrådets mål, idéer, retningslinier og rammer for udviklingen i Struer Kommune fra 2013 til og med år 2024. 

 

Planstrategi 

Planstrategien 2019 forbinder det strategiske planarbejde med kommunens øvrige strategiske nøgleprojekter i en helhedsorienteret udviklingsplan.
Koblingen af planer i én strategi skal fremhæve de potentialer og styrkepositioner, vi har i Struer Kommune for at skabe øget bosætning, udvikling, og gøre byudvikling til katalysator for social, økonomisk og kulturel vækst.

Ønsker du i stedet at orientere dig i den komplette planstrategi, kan den findes her

Struer Byråd vedtog den 26. november 2019 et tillæg til Planstrategi 2019. Tillægget er en forudsætning for, at Struer Kommune kan ansøge om omplacering og udlæg af sommerhusområder samt udlæg af udviklingsområder.

 

Struer bymidteplan

Nærværende dokument består af en overordnet masterplan, en fysisk bymidteplan og en vision for et nyt byrum.
Masterplanen viser den fysiske struktur gennem diagrammatisk strukturplan, hvor visionen beskriver værdier, som den fremtidige planlægning skal arbejde hen imod.

Den fysiske bymidteplan beskriver overordnede sammenhænge i bymidten, principper for det gode ophold/aktiviteter og principper for lægivende beplantning.

 

Lydmanual

Lydmanualen for Struer Bymidte er udarbejdet af Interactive Spaces Lab ved Alexandra Instituttet og Jacob Kreutzfeldt/ Otocom i samarbejde med Struer Kommune. Manualen skal ses i sammenhæng med og er koordineret med Struer Bymidteplan. Manualen tager sit afsæt i Struer Kommunes Udviklingsstrategi – ‘Tæt på Mennesker, Teknologi og Natur’ samt strategien for Lydens By. Lyd er heri et centralt element og middel i kommunens indsats for at udvikle sig mens byliv udpeges mere specifikt som en af fem strategiske temaer for satsningen på lyd. 

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00