Struer KommuneStruer - Lydens By
Børn og Familie

Åbningstid ved personlig henvendelse i receptionen:

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

 

 

 

Øvrige medarbejdere træffes kun personligt efter forudgående aftale.

Telefontid

Mandag   kl: 09:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 09:00 - 15:00
Onsdag   kl: 09:00 - 15:00
Torsdag   kl: 09:00 - 17:00
Fredag   kl: 09:00 - 12:00

 

 

 

 


Medarbejdere i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Familierådgivningen og Familiebehandlingen skal kontaktes på direkte telefonnummer. Hvis ingen kontakt, så indtal besked.

Direkte numre kan oplyses i receptionens telefontid.

Modtagelsen i Familierådgivningen. Sundhedsplejen og Åben Anonym Rådgivning har særlige telefontider.

 

Børn og Families opbygning:

Administration (chef, 4 ledere, administrative sagsbehandlere, økonomikonsulent, udviklingskonsulent)
Familierådgivningen (socialrådgivere, familievejledere, autismekonsulent)
Sundhedsplejen(sundhedsplejerske småbørn og skolebørn)
Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning (PPR)(psykologer, tale/hørekonsulenter, børneergoterapeuter, pædagogiske konsulenter)
Familiebehandlingen (psykolog, familiekonsulenter, familiebehandlere, anbringelseskonsulent)

Socialrådgivernes arbejdsområde:

Råd og vejledning til børn, unge og deres familier.
Handicapteamet sørger for sagsbehandling og bevilling til dækning af merudgifter i forbindelse med børn og unges handicap og tabt arbejdsfortjeneste til forældrene.

Familievejleders arbejdsområde:

Vejledende og guidende funktion til familier med børn 0-18 år med adfærdsmæssige problemer eller med nedsat fysisk/psykisk funktionsnedsættelse
Hjemmebesøg hos forældre
Ledsage familien til sygehus m.m.
Være tovholder og støtte for forældrene i forhold til opdragelse, kost, stimuli
Formidle viden til familierne om kursustilbud
Have kendskab til specialområdet og specialtilbud samt støtteforanstaltninger.
Søskendesamtaler
Forældregrupper

Autismekonsulentens arbejdsområde:

Vejledning og støtte til struktur i hverdagen
Temaaften
Tovholder for samarbejde
Orientering om kurser til familier
Koordinering og igangsættelse af nye tiltag

Sundhedsplejens arbejdsområde (småbørn):

Hjemmebesøg
Mødregrupper
Telefonrådgivning
Graviditetsbesøg
Åbent hus for alle forældre med små børn
Konsulentopgaver i dagpleje og daginstitution

Sundhedsplejens arbejdsområde (skolebørn):

Sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende foranstaltninger overfor børnene og deres miljø i hjem og skole
Oplysning og vejledning til børn og forældre med det formål at fremme børnenes legemlige og psykiske sundhed og trivsel
Tilsyn med det enkelte barns legemlige og psykiske helbredstilstand
Behovssamtaler: Børn og unge med særlige behov skal indtil undervisningspligtens ophør tilbydes en særlig indsats herunder en øget rådgivning, bistand samt eventuelt yderligere undersøgelser ved skolesundhedstjenesten.
Telefonrådgivning hver mandag kl. 14-15
Konsulentopgaver i forhold til skolens personale

PPR-afsnittets arbejdsområde:

Pædagogisk psykologisk konsulentbistand
Undersøgelse af børn med særlige behov i alderen 0-18, med efterfølgende råd og vejledning indenfor følgende områder.
Psykolog
Talehørekonsulent
Ergoterapeut  

Familiebehandlingens arbejdsområde:

Familiebehandling
Kontaktperson 0-18 år
Psykologisk støtte, rådgivning og terapi for børn og unge
Grupper for børn og unge
Åben anonym rådgivning

Anbringelseskonsulentens arbejdsområde:

Godkendelse af konkret pleje- og aflastningsfamilier samt netværksfamilier.
Supervision til pleje - og aflastningsfamilier
Anbringelse af børn/unge i plejefamilier / socialpædagogiske opholdssteder
Placering af børn/unge i aflastning
Ansvarlig for afholdelse af lovpligtige kurser for plejefamilier

 

Her kan du henvende dig

Velfærdshuset

Børn og Familie
Peter Bangs Vej 15
Telefon: 9684 8555
E-mail: boernefam@struer.dk

Centerchef

Tine Hammer

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00