Ønsker du at klage over kommunen

Hvis du mener, at kommunen ikke har behandlet din sag efter reglerne på området, kan du klage over sagsbehandlingen.

Du kan klage over kommunens sagsbehandling til Ankestyrelsen. 

Ankestyrelsen fører tilsyn med at blandt andre kommunerne overholder de regler, der er gældende for sagsbehandlingen indenfor det enkelte sagsområde. 

Du skal sende din klage til kommunen, som sender klagen videre til Ankestyrelsen. Kommunen medsender de relevante oplysninger for sagen til Ankestyrelsen.

Hvis du er utilfreds med Ankestyrelsens afgørelse, har du mulighed for at gå videre til domstolene eller til ombudsmanden.

Det koster ikke noget at klage til Ankestyrelsen.

Se flere informationer på Ankestyrelsens hjemmeside her