Ønsker du at klage over en afgørelse

Når du får en afgørelse, følger der en klagevejledning med, hvis du kan klage over afgørelsen.

Klagevejledningen er oftest nederst i det afgørelsesbrev, som du har modtaget.

I klagevejledningen er det beskrevet, hvordan du kan klage. Der er altid en frist for, hvornår du senest skal have indsendt din klage. Fristen fremgår af klagevejledningen.

Af klagevejledningen fremgår det også, hvem du skal sende din klage til.

Det er vigtigt, at du følger den klagevejledning, der er beskrevet i afgørelsen.