Hvis du ikke kan klage over afgørelsen

Der er sager, hvor det ikke er muligt klage over afgørelsen. Det slår lovgivningen fast.

Hvis du er uenig med Struer Kommune i en sag, hvor lovgivningen ikke giver mulighed for at klage over afgørelsen, har du altid mulighed for kontakte Ombudsmanden, Ankestyrelsen eller lægge sag an mod kommunen ved domstolene.

Du bør kontakte en advokat, der kan vejlede dig, og hjælpe dig med at føre sagen for retten.

Hvis du for eksempel:

  • er utilfreds med en sagsbehandlers optræden
  • er utilfreds med tilrettelæggelsen af sagsbehandlingen
  • eller mener at der er sket en fejl

kan du kontakte direktionen. Kontaktoplysningerne finder du via linket herunder:

Se Direktionen her