Skærbækvej 8, 7600 Thyholm: Tilladelse til indvinding af grundvand til markvandingsformål

Publiceret 04-03-2024

Struer Kommune har meddelt tilladelse indvinding af grundvand til markvandingsformål fra eksisterende boring.

Struer Kommune har meddelt tilladelse til indvinding af 120.000 m3/år fra eksisterende boring. Indvindingen benyttes til markvanding og tilladelsen gælder i 15 år.

 

Tilladelsen og klagevejledningen kan læses her.