Landzonetilladelse til enfamiliehus på Kirkestræde 10, 7790

Publiceret 13-03-2024

Struer Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til opførelsen af et enfamiliehus på ca. 240 m2, beliggende på Kirkestræde 10, 7790 Thyholm.

Struer Kommune vurderer, at der kan meddeles landzonetilladelse til det ansøgte, idet det ansøgte enfamiliehus er i overensstemmelse med anvendelsen af området og idet der ikke er nogle væsentlige forhold til blandt andet natur, landskab og kulturhistorie, som taler imod.

Landzonetilladelsen og klagevejledningen kan findes her.