Villemoesvej 4 - Landzonetilladelse til udstykning

Publiceret 03-05-2024

Struer Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til udstykning af landbrugsejendom beliggende Villemoesvej 4, 7560 Hjerm.

Det vurderes at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte idet der ikke er væsentlige natur-, miljø-, landskab- og kulturmæssige hensyn som taler imod.

Landzonetilladelsen og klagevejledningen kan findes her