Tilladelse til afledning af spildevand

Publiceret 24-05-2024

Struer Kommune har meddelt tilladelse til afledning af spildevand fra et udendørs tankanlæg på Struer Havn til forsyningens spildevandsledning.

Afledningen sker gennem en olie- og benzinudskiller.

Du finder afgørelsen her.

Du kan se klagevejledningen i afgørelsen.