Publiceret 24-05-2024

Skærbækvej 8 - Ansøgning om miljøgodkendelse

”Skærbækgård” har søgt om miljøgodkendelse til kvæg efter stipladsmodellen.

Der søges samtidig om godkendelse til ændringer og udvidelse af produktionen.

Projektet indebærer opførsel af ny kostald på 4.400 m2, nye køresiloer, 2 nye gyllebeholdere, nye pladser til opstilling af kalvehytter, ny kalveplads med halvtag og befæstede arealer til drivveje, sandvasker med videre.

Formålet med annoncering af ansøgningen er at inddrage offentligheden tidligt i sagsbehandlingen.
På den måde får alle med interesse i sagen mulighed for at komme med ideer til, hvilke forhold man ønsker inddraget ved udarbejdelse af miljøgodkendelsen.

Hvis du har bemærkninger til ansøgningen, skal de være kommunen i hænde senest 2 uger efter annonceringen – det vil sige senest den 31. maj 2024. Samtidigt kan du anmode om at få et udkast af afgørelsen tilsendt til kommentering, når dette foreligger.

Du kan se flere oplysninger her.