Offentlig høring af miljørapport for Stævnen, Struer Havn

Publiceret 28-05-2024

Struer Kommune Struer Kommune har igangsat et ambitiøst byudviklingsprojekt med en langsigtet transformation af det tidligere erhvervsområde på Struer Havn. Området skal udvikles til en unik og levende bydel, som kobler sig på Struer Midtby, hvormed forbindelsen mellem by, havn og fjord styrkes.

Visionerne for Struer Havn er beskrevet i ”Byen til Fjorden – Udviklingsplan for Struer Havn” (2020), som rammesætter og konkretiserer den langsigtede omdannelse af havneområdet til Struers nye bydel. Udviklingsplanen beskriver hvorledes den nye bydel på havnen vil skabe plads og rum til et levende og rigt liv for havnens aktører, kommende beboere og byens borgere. Med fokus på tilgængelighed, særlige byrum og bebyggelse i høj kvalitet, vil bydelen skabe rammer om fællesskaber og fritidsliv, hvor nye boliger blander sig med eksisterende kultur- og erhvervsformål. Udviklingsplanen blev politisk godkendt i 2020.

Forudsætningerne, som i 2020 lå til grund for udviklingsplanen, har stedvist ændret sig. Som grundlag for udvikling af Stævnen har det været en central opgave at kvalificere udviklingsplanen, og derigennem identificere og kortlægge de væsentlige forudsætninger for byudvikling i området.

På denne baggrund er der udarbejdet Mulighedsstudier for Stævnen, som afdækker havneområdets volumenmæssige muligheder og markedsværdi, plandisponering, etapeplaner mv. I sammenhæng hermed er der ligeledes udarbejdet en strategi for klimatilpasning, mobilitet og regnvandshåndtering for Stævnen.

Nærværende ”Miljørapport for Stævnen, Struer Havn. Maj 2024” tager afsæt i Struer Kommunes beslutning om at vurdere de miljøpåvirkninger en gennemførelse af udviklingsplanerne for Stævnen vil kunne medføre.

Miljørapport for Stævnen - Struer Havn

Offentlig høring

Høringsperioden for ”Miljørapport for Stævnen, Struer Havn. Maj 2024” er 28. maj – 26. juni 2024.

Kontaktperson hos Struer Kommune er:
Helle Baker, Programleder, Plan og Miljø
Telefon: 2114 9199
Mail: helleb@Struer.dk

Alle henvendelser, herunder skriftlige spørgsmål og høringssvar til miljørapporten, skal ske på mail til ovenstående.

Spørgsmål til miljørapporten skal være modtaget senest den 11.06.2024, kl. 12.00

Høringssvar skal være modtaget senest den 26.06.2024, kl. 12.00