Vigen 5 - tilladelse til boring og vandindvinding

Publiceret 06-06-2024

Struer Kommune har givet tilladelse til at etablere en ny boring og indvinde grundvand til markvanding.

Tilladelsen er meddelt til adressen Vigen 5, 7600 Struer. Den gælder i 15 år og omfatter indvinding af 27.000 m3/år.

Du kan se afgørelsen her. Klagevejledningen kan du se i afgørelsen.