Vigen 5 - ingen miljøvurderingspligt ved etablering af boring

Publiceret 06-06-2024

Struer Kommune har meddelt afgørelse om ikke miljøvurderingspligt i forbindelse med etablering af ny boring samt grundvandsindvinding til markvanding på Vigen 5, 7600 Struer.

Struer Kommune har vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af mennesker, natur og miljø.

Du kan se afgørelsen her. Klagevejledningen kan du se i afgørelsen.