Trehøjevej 5 - Landzonetilladelse til lovliggørelse af læskur

Publiceret 20-06-2024

Struer Kommune har meddelt tilladelse til lovliggørelse af et læskur til gedehold på ejendommen.

Der er givet landzonetilladelse til lovliggørelse af læskuret, da det vurderes at der ikke er væsentlige interesser, som taler imod dette.

Klagefrist er den 18. juli 2024 kl. 23:59

Du kan finde den fulde afgørelse samt klage- og søgsmålsvejledning via følgende link.