Tellingvej 4 - tilladelse til overdækning af to gyllebeholdere

Publiceret 10-06-2024

Kommunen har vurderet, at det ikke kræver en godkendelse at opsætte teltoverdækning på to gyllebeholdere på Tellingvej 4, Telling, 7560 Hjerm.

Afgørelsen er truffet efter § 16 b i husdyrgodkendelsesloven.

Du kan se afgørelsen her.