Miljøtilladelse til husdyrbruget på Kokholmvej 8, Struer

Publiceret 18-06-2024

Der er meddelt en miljøtilladelse efter § 16 b i husdyrbrugloven til husdyrbruget på Kokholmvej 8.

Miljøtilladelsen er meddelt til den eksisterende kvægproduktion på "Nørre Kokholm". Der sker derfor ingen ændringer af produktionsarealet og der sker ingen væsentlige påvirkninger af det omkringliggende miljø.

Du kan se tilladelsen her.