Lucernemarken 30 - tilladelse til overdækning af gyllebeholder

Publiceret 10-06-2024

Kommunen har vurderet, at det ikke kræver en godkendelse at opsætte en teltoverdækning på en gyllebeholder på "Frisenborg", Lucernemarken 30, Resen, 7600 Struer.

Afgørelsen er meddelt efter § 16 b i husdyrgodkendelsesloven.

Du kan se afgørelsen her.