Langergårdvej 12 - tilladelse til overdækning af gyllebeholder

Publiceret 10-06-2024

Kommunen har vurderet, at det ikke kræver en godkendelse at opsætte en teltoverdækning på en gyllebeholder på "Esthauge", Langergårdvej 12, Resen, 7600 Struer

Afgørelsen er meddelt efter husdyrbruglovens § 16 b.

Du kan se afgørelsen her.