Dalgårdsvej 11 - Landzonetilladelse til opførelse af carport m.fl.

Publiceret 13-06-2024

Vi har givet landzonetilladelse til opførelse af carport, skur og overdækket terrasse på Dalgårdsvej 11 i Resenstad

Vi vurderer, at vi kan meddele landzonetilladelse til en ny carport samt et skur og en overdækket terrasse med et samlet areal på ca. 84 m², da der ikke er væsentlige interesser, som taler imod dette. Vi har i vurderingen lagt vægt på, at carport, skur og overdækket terrasse i denne størrelsesorden hører under udhusbygninger, som man generelt kan forvente af finde i tilknytning til fritliggende boliger i landsbyrum, samt at det ansøgte ønskes opført i direkte tilknytning til den eksisterende bebyggelse. Derudover vurderer vi, at det ønskede projekt ikke vil forårsage væsentlig påvirkning af de øvrige udpegninger, som området er omfattet af.

Du kan finde den fulde afgørelse og klagevejledning via dette link.