Ej VVM pligt ved restaureringer af Kjærgårdsmølle Dambrug

Publiceret 04-07-2024

Struer Kommune har vurderet, at det ikke kræver en miljøvurdering at lave fysiske forbedringer af tilstanden ved Kjærgårdsmølle.

Der fjernes spærringer ved det nedlagte Kjærgårdsmølle Dambrug. Projektet gennemføres som en del af de nationale vandplaner og for at leve op til EU’s vandrammedirektiv. 

Projektet gennemføres i starten af september 2024.

Du kan se afgørelsen her