Søndbjerg Strandvej 27 - Thyholm - Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til halvtag og terrasse

Publiceret 11-07-2024

Struer Kommune meddeler lovliggørende tilladelse til en terrasse med hegn, samt et halvtag.

Vi giver dispensation til lovliggørelse, da vi vurderer, at der ikke er væsentlige interesser, som taler imod dette. 

Der er tale om lovliggørende tilladelse til byggeri i forbindelse med et sommerhus.

Du kan finde den fulde afgørelse og klagevejledning via dette link.