Restaureringstilladelse ved Fousing Dambrug

Publiceret 04-07-2024

Struer Kommune har givet tilladelse til forskellige restaureringer ved det nedlagte Fousing Dambrug.

Struer Kommune gennemfører vandløbsrestaurering og naturgenopretning på det nedlagte Fousing Dambrug.

Projektet gennemføres som led i de nationale vandplaner og som et kommunalt finansieret naturgenopretningsprojekt.

Projektet indebærer fjernelse af spærringer og genslyngning af vandløbet over det gamle dambrugsareal. Derudover genskabes naturlig hydrologi i området ved nedlæggelse af dræn og genskabelse af naturligt terræn.

Projektet gennemføres i sidste halvår af 2024.

Her finder du afgørelsen.