Restaureringer i Nørredal Bæk

Publiceret 04-07-2024

Struer Kommune har givet tilladelse til at der laves fysiske forbedringer i Nørredal Bæk.

Struer Kommune fjerner spærringer i Nørredal Bæk og genslynger en kort vandløbsstrækning i Nørredal Bæk.

Projektet gennemføres som led i de nationale vandplaner og for at leve op til EU’s vandrammedirektiv.

Projektet gennemføres i september 2024.

Du finder tilladelsen her.