Restaureringer i Bredkær Bæk ved Pilgårdvej

Publiceret 04-07-2024

Struer Kommune har givet tilladelse til et restaureringsprojekt i Bredkær Bæk ved Pilgårdvej.

Projektet renoverer en gammel rørbro, som fungerer som spærring i Bredkær Bæk.

Projektet gennemføres som led i de nationale vandplaner og for at leve op til EU’s vandrammedirektiv.

Projektet gennemføres i slutningen af september 2024.

Du kan se afgørelsen her