Restaurering af Kvistrup Møllebæk

Publiceret 03-07-2024

Struer Kommune har givet tilladelse til flere forbedringer af de fysiske forhold i Kvistrup Møllebæk.

Projektet gennemføres som led i de nationale vandplaner i et forsøg på at leve op til kravet om god økologisk tilstand.

Projektet vil forbedre de fysiske forhold ved at udlægge skjulesten, etablere gydebanker, udlægge dødt ved og fjerne en fysisk faunaspærring.

Projektet gennemføres på strækningen mellem st. 1.000 og st. 5.100.

Restaureringstilladelsen

Detailprojektet