Restaureringstilladelse ved Kjærgårdsmølle Dambrug.

Publiceret 04-07-2024

Struer Kommune har givet tilladelse til restaureringer i Bredkær Bæk.

Projektet vil fjerne to spærringer i form af stemmeværker ved indløb til og udløb fra det gamle dambrugsareal. Derudover vil projektet fjerne et gammelt betonrør, som ligger på langs i Bredkær Bæk uden funktion

Du kan se afgørelsen her.