Restaurering af Hestbæk Riskjær Bæk og Fælledkær Bæk

Publiceret 03-07-2024

Struer Kommune har meddelt en restaureringstilladelse til forskellige fysiske forbedringer i de to vandløb.

Restaureringen gennemføres som en del af de nationale vandplaner og gennemføres for at opnå god økologisk tilstand i vandløbene.

Projektet inkluderer fjernelse af spærringer, udlægning af gydebanker, udskiftning af vandløbsbund og udlægning af skjulesten. 

Restaureringsafgørelsen

Detailprojektet