Høring af udkast til medbenyttertilladelse og krydsning af dræn

Publiceret 09-07-2024

Struer Kommune har udarbejdet et udkast til tilladelse til at Struer Energi A/S sænker grundvandet yderligere under kloakeringsarbejde i Bøhl sommerhusområde.

Struer Energi A/S skal spildevandskloakere Bøhl sommerhusområde, hvor der er etableret et drænsystem til grundvandssænkning i området. Kloakledningerne vil derfor krydse drænledningerne flere gange. Etablering af kloakledningerne vil i området med grundvandssænkning hovedsageligt foregå ved nedgravning, men på enkelte strækninger vil det foregå ved styret underboring.

I forbindelse med anlægsarbejdet skal der ske yderligere grundvandssænkning af hensyn til gravearbejdet. Dette vil ske ved hjælp af sugespidser, og vandet skal ledes bort via eksisterende dræn til grundvandssænkning. Udledningen sker til Limfjorden.

Udkast til afgørelse sendes i 4 ugers høring i perioden fra den 9. juli til og med den 6. august 2024.

Hvis du har bemærkninger til høringsudkastet, kan du enten sende dem i en mail til teknisk@struer.dk eller pr. post til Struer Kommune, Østergade 13, 7600 Struer.

Du finder høringsudkastet her.