Ej VVM-pligt ved restaureringer i Nørredal Bæk

Publiceret 04-07-2024

Struer Kommune har vurderet, at det ikke kræver en miljøvurdering at lave fysiske forbedringer af tilstanden i Nørredal Bæk.

Struer Kommune fjerner spærringer i Nørredal Bæk og genslynger en kort vandløbsstrækning i Nørredal Bæk.

Projektet gennemføres som led i de nationale vandplaner og for at leve op til EU’s vandrammedirektiv.

Projektet gennemføres i september 2024.

Her finder du afgørelsen