Ej VVM pligt ved restaurering af Hestbæk Riskjær Bæk og Fælledkær Bæk

Publiceret 03-07-2024

Struer Kommune har vurderet at det ikke vil påvirke miljøet væsentligt at lave restaureringer i Hestbæk Riskjær Bæk og i Fælledkær Bæk.

Projektet omfatter fjernelse af spærringer, åbning af en rørlagt strækning med genslyngning, udlægning af gydebanker, udskiftning af vandløbsbund og udlægning af skjulesten. Derudover fjernes enkelte træer på en kortere strækning for at give lys til vandløbet.

Du kan se afgørelsen her.