Tilladelse til badebro ved Humlum Fiskerleje

Publiceret 03-07-2024

Vi har, efter bekendtgørelse om bade- og bådebroer, givet tilladelse til etableringen af en badebro ved Humlum Fiskerleje

Vi vurderer, at en tilladelse ikke vil være i strid med de konkrete hensyn til blandt andet natur, miljø, landskab og kulturhistorie samt omkringboende. Derfor er det vores samlede vurdering, at vi kan give tilladelse til etableringen af badebroen.

Tilladelsen meddeles på en række vilkår, som kan læses i den fulde afgørelse.

Fristen for at klage er onsdag den 31. juli kl. 23:59.

Klik her for at se Struer Kommunes fulde afgørelse samt klage- og søgsmålsvejledning.