Vilhelmsborgvej 81 - tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding

Publiceret 24-04-2024

Kommunen har meddelt tilladelse til at indvinde vand til markvanding fra en eksisterende boring og et eksisterende anlæg.

Der er meddelt tilladelse til indvinding af 60.000 m3 pr. år fra en eksisterende boring og et eksisterende anlæg. Tilladelsen gælder i 15 år.

Vilhelmsborgvej 81, 7600 Struer - Tilladelse til indvinding af grundvand.pdf