Vilhelmsborgvej 81 - Ej VVM-pligt ved grundvandsindvinding

Publiceret 24-04-2024

Struer Kommune har vurderet, at det ikke kræver en VVM-vurdering at indvinde grundvand til markvanding fra en eksisterende boring.

Vi har vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig negativ påvirkning af mennesker, natur og miljø.

Du kan se afgørelsen her