Landzonetilladelse til udvidelse af eksisterende virksomhed på Tangvej 5, 7600 Struer

Publiceret 18-04-2024

Struer Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til udvidelse af en eksisterende tømrevirksomhed på ca. 39 m2 beliggende på Tangvej 5, 7600 Struer. Med udvidelsen ønskes en tilbygning til anvendelse som lager.

Struer Kommune vurderer at der kan meddeles landzonetilladelse til den ansøgte udvidelse, idet det vurderes at udvidelsen ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på anvendelse af området samt natur-, miljø- og kulturmæssige forhold. 

Landzonetilladelsen og klagevejledningen (bilag 1) kan du se her