Landzonetilladelse til enfamiliehus på Oddesundvej 18, Struer

Publiceret 18-04-2024

Struer Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til et enfamiliehus på ca. 180 m2 beliggende på Oddesundvej 18, 7600 Struer.

Det vurderes at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte idet der ikke er væsentlige natur-, miljø-, landskab- og kulturmæssige hensyn som taler imod. 

Landzonetilladelsen og klagevejledningen kan findes her.