Jestrupvej 4 - Landzonetilladelse til opsætning af bålhytte

Publiceret 26-04-2024

Struer Kommune meddeler landzonetilladelse til en bålhytte på ca. 50 m2 beliggende på Jestrupvej 4, 7790 Thyholm.

Kommunen har vurderet, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte, da der ikke er væsentlige natur-, miljø-, landskab- og kulturmæssige hensyn som taler imod.

Landzonetilladelsen og klagevejledningen kan findes her