Høring af tillæg nr 1 til spildevandsplanen

Publiceret 07-03-2023

Tillæg 1 til spildevandsplanen fastsætter ansvarsfordelingen mellem Struer Kommune og Struer Energi Spildevand i forbindelse med beregning af serviceniveauer for tag- og overfladevand på terræn

Høringsperiode 7. marts til 2 maj 2023

Byrådet har den 28. februar 2023 besluttet at sende forslag til Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2020-2027 i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 7. marts 2023 frem til den 2. maj 2023.

Høringen betyder at alle får mulighed for at komme med bemærkninger, ændringsforslag, indsigelser mv. til forslaget til tillægget til spildevandsplanen. Bemærkningerne vil indgå i den endelige behandling af sagen.
Bemærkningerne skal være kommunen i hænde senest den 2. maj 2023 kl. 23.59. Bemærkninger til planen skal ske via mail på teknisk@struer.dk eller ved fysisk post til:
Struer Kommune
Plan og Miljø
Smedegade 7
7600 Struer

Kort om nye tiltag i planen

Ved udgangen af 2020 vedtog Folketinget en ny klimalovgivning. Lovgivningen giver mulighed for, at spildevandsforsyningsselskabet gennem taksten, finansierer et serviceniveau for tag- og overfladevand, der svarere til det samfundsøkonomiske mest hensigtsmæssige niveau. Det samfundsøkonomiske mest hensigtsmæssige serviceniveau skal beregnes af enten kommunen (Spor A) eller spildevandsforsyningsselskabet (spor B).

Forslaget til tillægget fastsætter ansvarsfordelingen mellem Struer Kommune og Struer Energi Spildevand i forbindelse med beregning af serviceniveauer for tag- og overfladevand på terræn.
Forslaget til tillægget gør desuden, at oversvømmelsestruet kritisk infrastruktur i kloakoplande kan sikres gennem taksten samt giver Struer Energi Spildevand mulighed for at finansiere supplerende klimatilpasningstiltag svarende til 5% af et hovedprojektets anlægsomkostninger.

Du kan læse tillæg 1 til spildevandsplanen her.

Se bilag til tillæg 1 her.

Miljøvurdering

Da tillæg nr. 1 til spildevandsplanen 2020-2027 ikke specifikt udpeger serviceniveauer i geografiske områder af kommunen vurderer Struer Kommune ikke at tillægget er omfattet af miljøvurderingsreglerne.
Efterfølgende fastsættelse af serviceniveauer i specifikke områder af Struer Kommune, vil skulle vedtages ved nye tillæg til spildevandsplanen, som vil være omfattet af miljøvurderingsreglerne.

Retsvirkning

Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen vil være bindende for Struer Energi Spildevand og Struer Kommune, når dette vedtages.