Offentliggørelse af affaldsregulativer for husholdning- og erhvervsaffald

Publiceret 13-06-2022

Struer Kommune har vedtaget to nye affaldsregulativer i forbindelse med ny lovgivning på affaldsområdet.

Offentliggørelse 13. juni 2022

Ikrafttræden 12. juni 2022

Struer Kommune har vedtaget to nye affaldsregulativer i forbindelse med ny lovgivning på affaldsområdet.

Det ene regulativ er for husholdningsaffald og beskriver dette, herunder hvordan borgere fremadrettet skal sortere i 10 fraktioner (grupper).
Det andet er for erhvervsaffald og beskriver blandt andet, hvordan virksomheder er forpligtet til at bortskaffe visse affaldsfraktioner.

Af væsentlige ændringer i de nye regulativer kan nævnes:

Regulativ for husholdningsaffald

Husstandsindsamling skal omfatte sortering i 10 fraktioner: mad, rest, papir, pap, plast, glas, kartoner, metal, tekstiler og farligt affald
I sommerhusområderne skal der udover mad- og restaffald også indsamles genanvendelige affaldsfraktioner.

Regulativ for erhvervsaffald

Som noget nyt må virksomheder bruge de kommunale indsamlingsordninger for de genanvendelige affaldsfraktioner, såfremt type og mængde er tilsvarende en husholdning.

Affaldsregulativerne har været i offentlig høring fra den 5. maj 2022 og fire uger frem til og med onsdag den 2. juni 2022.

Du kan læse de to nye affaldsregulativer her:

Spørgsmål vedrørende de nye regulativer kan sendes til teknisk@struer.dk eller

Struer Kommune
Att. Plan og Miljø.
Østergade 13
7600 Struer