Grundlovs­ceremoni

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Til grundlovsceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksler håndtryk med en repræsentant fra kommunen. 

 

OBS! Kravet i § 3, stk. 1 i lov nr. 1553 af 27. december 2019 om indfødsrets om at udveksle håndtryk i forbindelse med deltagelse i en grundlovsceremoni, er i henhold til Lov nr. 966 af 26. juni 2020 § 4 midlertidig suspenderet.

 

 

Luk alle
Åben alle

Til grundlovsceremonien skal du medbringe legitimation.

Det skal være en af disse tre: 

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
    eller 
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz
    eller 
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2. nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

Du skal også medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling. Blanketten hedder ”blanket til afgivelse af erklæring". 

For at få dansk statsborgerskab skal du fra 2019 deltage i en grundlovsceremoni.

To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere. Hvis du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du fra 2019 også deltage i grundlovsceremonien.

Til ceremonien skal du skrive under på, at du vil overholde grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Tilmelding

Struer Kommune holder grundlovsceremoni den 23. februar 2022 kl. 14.00 i byrådssalen på Struer Rådhus.

Tilmelding til sekretariatet_afdpost@struer.dk senest den 31. januar 2022.

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremonien på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Legitimation og blanket

Til ceremonien skal du medbring legitimation. Det skal være en af de tre nedenfor:

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2. nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

Du skal også medbringe den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig i forbindelse med sagens behandling.

Blanketten hedder ”blanket til afgivelse af erklæring”.

Har du spørgsmål, så kontakt