Struer KommuneStruer - Lydens By
Digital Kommune-kort

Struer Kommunes digitale kort

På vores digitale kort, som også hedder KortInfo, kan du finde Struer kommunes forskellige udbud af kort og luftfotos. KortInfo gør det muligt at få oplysninger om kort-relaterede informationer såsom grundkort, matrikelkort, digitale luftfotos, plandata, miljødata og skoledistrikter.

Læs om:

  • Søgning i Digitale kort
  • Ajourføring af data
  • Nøjagtighed og juridiske grænser
  • Private matrikler og ejendomme
  • Ophavsrettigheder
  • Hvorfor viser min GPS forkert?

Søgning i Digitale kort

Der kan søges via adresse, matrikelnummer og ejerlav,  ejendomsnummer samt stednavne. Det er desuden muligt at printe ud, måle længder, tegne og beregne arealer i kortet.

Se kortet ved at klikke her eller på kortet nedenfor (KortInfo starter i et nyt vindue) 

Ajourføring af data

Bemærk: Kortdata er formelt set kun vejledende. Det vil sige kort og data fra kommunen ikke kan bruges som dokumentation. Kortdata bliver løbende opdateret, men kommunen garanterer ikke for fejl og mangler i oplysningerne og påtager sig intet ansvar for fejl.

Nøjagtighed og juridiske grænser

Matrikelkortets nøjagtighed afhænger af det baggrundsmateriale, der er anvendt ved fremstilling af kortet. Nogle skel er indlagt efter måling og har en nøjagtighed på +/- 0,4 m. Andre skel er indlagt på grundlag af en digitalisering af de oprindelige matrikelkort, der er opmålt i slutningen af 1700-tallet. Her er nøjagtigheden varierende og kan i enkelte tilfælde være +/- 20 m.

Matrikelskellene følger ikke altid de synlige grænser i marken. Ved at sammenstille med tekniske og topografiske kortværker vil der ofte være uoverensstemmelser. Det skyldes ikke nødvendigvis kortets unøjagtighed. Det kan også skyldes, at f.eks. en hæk ikke er plantet lige netop i skellet, eller at der i praksis er sket ændringer, uden at landinspektøren har været ude og måle op på ny.

Private matrikler og ejendomme

Hvis der opstår tvivl om et skels beliggenhed, er det digitale matrikelkort kun vejledende. Det er målebladet, der er juridisk gældende. Måleblade opbevares ved Kort- og Matrikelstyrelsen. Er der ingen mål, må der tilkaldes en landinspektør. Struer Kommune ligger ikke inde med måleblade for private matrikler. Adresser og telefonnumre på landinspektørfirmaer kan findes på Praktiserende Landinspektørers Forenings hjemmeside.

Struer Kommune ligger ikke inde med oplysninger vedrørende servitutter og andre byrder (kloakledninger, vandledninger, el-ledninger, el-kabler, telefonledninger, etc) på private ejendomme. I tilfælde af, at man ønsker at indhente oplysninger om servitutter, kan dette ske via www.tinglysning.dk. Oplysninger om ledningsanlæg fås ved henvendelse til de pågældende forsyningsselskaber eller ved forespørgsel ved Ledningsejerregistreret, www.ler.dk

Ophavsrettigheder

Ophavsrettigheder til Matrikelkortet tilhører Kort- & Matrikelstyrelsen (KMS), og luftfoto/ortofoto står copyright oplysningerne nederst til højre i kortet.
Kort og billeddata må alene anvendes til private/personlige formål. Erhvervsmæssig anvendelse kræver forudgående aftale herom med rettighedshaverne.

For yderligere informationer skal du kontakte Struer Kommune på  metteskj@struer.dk

Hvorfor viser min GPS forkert?

Alle GPS’er bliver solgt med et elektronisk landkort, der dækker mindre eller større områder. Men disse kort bliver gradvist mindre præcise, da vejnettet konstant bliver udbygget og ombygget. Man skal derfor jævnligt sørge for at få nye opdateringer, for at være sikker på at have de mest præcise kort. Dog kan der i mange tilfælde være større eller mindre ændringer, der ikke nødvendigvis registreres af GPS-firmaerne. Har man problemer med, at ens GPS viser forkert eller ikke kan finde vej, kan det indberettes via af internettet til leverandørerne af GPS-data, TomTom (Teleatlas TomTom m.fl.) og Here (Garmin, Sony, Nokia, Navteq, m.fl.):

Teleatlas: http://mapinsight.teleatlas.com/ 
Navteq: http://mapreporter.navteq.com/ 

Teleatlas: http://mapinsight.teleatlas.com/ 
Navteq: http://mapreporter.navteq.com/ eller http://mapcreator.here.com/mapcreator/31.786427582245,44.322329,3,0,0

Links til andre kort

Søg i matrikelkort (Geodatastyrelsen)
Søg i Arealinfo (Miljøministeriet)
Søg i vandplan 2010-2015 (Miljøministeriet)
Se luftfotos i flyfotoarkivet

 

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00