Struer KommuneStruer - Lydens By

By+Havn

Struer by og havn har i mange år været oplevet som to adskilte byrum – særligt på grund af brobuerne. Derfor blev første spadestik til By-Havn-projektet taget i 2017, som blev realiseret i et samarbejde mellem Realdania og Struer Kommune. Projektet nedbryder barrieren og styrke forbindelsen mellem byen og havnen ved at trække byen tættere på vandet og gøre havnen til en del af bymidten. 

Udover at styrke forbindelserne klimasikrer projektet også byen. Struer har flere gange oplevet voldsomme oversvømmelser i forbindelse med stormflod eller ved kraftig regn. Store dele af projektet er ikke synligt for borgere og turister, da pumper og regnvandsledninger, som skal håndtere de store vandmængder, ligger under jorden, men enkelte klimasikringselementer som stormflodsmuren ses også, når besøgende opholder sig i byrummene. 

Stormflodsmuren står som en elegant bølge gennem området og kan til hverdag anvendes som opholdsarealer, men i forbindelse med stormflod eller kraftig regn, vil der blive opsat mobile barrierer mellem stormflodsmurens åbninger for at holde vandet væk fra byen.

I Lydens Havn er integreret rekreative løsninger til håndtering af kraftig nedbør. Blomsterbedene er designet således, at regnvand ledes til bedene. Efter kraftig regn vil der stadig være vand i bedene, som vil bidrage til oplevelsen af rummet.

Brobuerne, som tidligere var en barriere mellem byen og vandet, træder i dag frem som et åbent og karakteristisk element i byrummene. 

I to af brobuerne er der indsat glasinddækninger, som skal sætte rammerne for aktiviteter, som gør pladserne og de øvrige brobuer anvendelig til andre aktiviteter. Glasinddækningerne er med til at understrege brobuernes karakteristiske udtryk og sætter dem i fokus, hvor brobuerne tidligere var ”tavse” elementer i byrummet.

Byrummenes rekreative elementer, som findes i Lydens Have samt ved havnen, inviterer borgere og turister til at bruge og opholde sig i rummene. I brobuerne og på pladserne er der mulighed for at etablere forskellige aktiviteter, som vil bidrage til bylivet. 

I 2018 udgav Realdania ”Klima100”, som er en eksempelsamling over 100 af de mest innovative klimaløsninger i Danmark. I denne samling indgår By-Havn-projektet som et eksempel på, hvordan der gennem et multifunktionelt udviklingsprojekt både kan sikres mod klimaudfordringer samtidig med, at der skabes et nyt byrum, som binder byen bedre sammen.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 13-15
7600 Struer
CVR: 29189951
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00