Struer KommuneStruer - Lydens By
Covid-19
20. marts 2020
Få svar på, hvad COVID-19 får af konsekvenser i Struer Kommune. Opdateret d. 18. marts kl. 15.15.

CORONAVIRUS: DIT OVERBLIK I STRUER KOMMUNE

Regeringen har onsdag d. 11. marts foretaget en række tiltag mod COVID-19-smitten i Danmark. Tiltagene får en række konsekvenser for den kommunale drift. Konksekvenserne kan du her få et overblik over.

Siden vil løbende blive opdateret med information om, hvad nye tiltag fra regeringen får af konsekvenser lokalt. Hold dig opdateret på www.struer.dk/corona eller kommunens facebookside.

På www.coronasmitte.dk kan du orientere dig om nationale forhold vedrørende COVID-19.

Nederst på siden kan du finde materialer om råd og vejledning ifm. COVID-19.

KONTAKT
Kontakt vedrørende sundhedsfaglige spørgsmål vedrørende COVID-19 Telefon:25 33 49 67

Jobcenter – ydelseskontoret Telefon: 96 84 84 84

Borgerservice Telefon: 96 84 84 84

Handicap, Social og Psykiatri Telefon 96 84 83 33

Borgerservice

 • Borgerservice har åbent for telefonisk kontakt på telefon 96 84 84 84.
 • Er du borger med uopsættelige behov for hjælp til betjening af akutte ansøgninger omkring pas, NemID og hjælp ansøgninger om ydelser gennem Udbetaling Danmark, kan du ringe til Struer Kommunes hovednummer 96 84 84 84 for hjælp. LÆS MERE HER

Skoler og dagtilbud                      

 • Der er organiseret nødpasning på hver skole til de børn, der ikke har mulighed for anden pasning.
  • Nødpasningen vil være gældende for følgende børn: 
   • 0-9-årige børn hvis forældre varetager kritiske funktioner i det offentlige. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder.
   • 0-9-årige børn hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne. Forældrene skal have afsøgt andre pasningsmuligheder. 
   • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud. 
   • Administrationen er behjælpelige med at vurdere om man er i målgruppen for nødpasning.
   • Frokostordningen er lukket i alle dagtilbud.
 • Derudover skal alle elever og børn være hjemme.
 • Ungdomsskolen lukkes pr. 12. marts og som udgangspunkt til og med uge 13.
 • Marilyn Ann er lukket og eleverne er sendt hjem.
 • Struer Skolehjems døgntilbud holdes åben. Der følger mere information om skoledelen.
 • Busdriften er midlertidig sat på pause. Der kan aftales særkørsel med den enkelte skole.
 • Sundhedsplejen lukker for konsultationer på skolerne. Der er mulighed for telefonisk konsultation som vanligt.

Jobcenter

 • Jobcenteret og ydelseskontoret holder lukket for personlig betjening. Man kan ringe direkte til sin sagsbehandler i jobcenteret eller benytte hovednummer 96 84 84 84.
 • Henvendelser til Ydelseskontoret kan ske på jobcenterets hovedmail jobcenter@struer.dk eller telefonisk på hovednummer 96 84 84 84.

Børn og familier                      

 • Nordstjernen lukker ned for aflastning, som konsekvens af skolernes lukning. Der vil være åbent for beboere, personale og forældre.
 • Sundhedsplejen varetager hjemmebesøg hos nyfødte. Sundhedsplejen tager forud for besøg telefonisk kontakt til familierne for at minimere smitterisiko. Der er mulighed for telefonisk konsultation som vanligt.
 • Åbent hus, Familieiværksætterne og overvægtsklinikken er lukket. Der er åben for telefonisk konsultation.

Sundhedsområdet

 • Visitationen vil have få medarbejdere på arbejde, som udelukkende kommer til at varetage hjemskrivelser fra sygehus og akutafsnit.
 • Tandplejen holder et nødberedskab til tandtraumer og tandpiner tilgængeligt. Ring til Tandplejens hovednummer 96 84 85 50 mellem kl. 8 og 15 og aftal nærmere, om det er muligt at modtage behandling.
 • CTN – information til borgere i forløb hos CTN kan holde sig opdateret her: http://www.ctn.dk
 • Aktivitetsområdet, herunder aktivitetscenteret er lukket.                 
 • Sundhedscenter Struer er lukket.

Kultur- og fritidsrområdet

 • Biblioteket er er lukket.
 • Struer Svømmehal er lukket.     
 • Musikskolen er lukket.         
 • Kommunens sognegårde er lukket for både private- og foreningsarrangementer.
 • Alle kommunale faciliteter til fritidsundervisning er lukket ned.
 • Alle kommunale faciliteter inklusiv sportpladser er lukket ned for fritidsaktiviteter.
 • Foreningers klublokale og lignende i kommunale faciliteter er lukket.

Handicap, social og psykiatriområdet

 • Center midtbyen, Fjordbo, Fønixgården, Troia og Ung Ved Fjorden vil kun være åben for beboere og personale. Pårørende skal ikke besøge tilbuddene.
 • Studie Ved Fjorden er lukket.
 • VIA NOVA er lukket.
 • Myndighed, administration, hjemmevejledning samt Mestring og Forebyggelsesindsatsen holder lukket for personlige henvendelser. Man kan kontakte sin sagsbehandler, hjemmevejleder eller kontaktperson direkte via telefon og mail. For øvrige henvendelser: telefon 96 84 83 33

Ældreområdet

 • Hjemmeplejen er bemandet med weekendbemanding fra fredag d. 13. marts. Der vil ikke blive benyttet vikarbureauer.
 • Plejeboliger vil kun være åben for personale og beboere. Pårørende skal ikke besøge beboere.
 • Der bliver leveret mad fra kostområdet som hidtil.

Færger, veje, havn, etc.

 • Venøfærgen sejler som sædvanligt. Passagerer skal blive i deres bil.
 • Driften på Struer Havn opretholdes.
 • Genbrugspladser er lukket, men affaldsindsamling fortsætter.

Administration

 • Alle offentlige ansatte, i ikke kritiske stillinger, arbejdes fra fredag d. 12. marts hjemmefra foreløbigt til og med uge 13. Alle ansatte vil være tilgængelig via mail eller telefon.           
 • Indflytning til Velfærdhuset udsættes indtil videre til 1. maj 2020.
   

Struer Kommune har nedsat en COVID-19-gruppe, bestående af: 

 • Jesper Thyrring Møller, kommunaldirektør, Telefon: 29 25 65 11 Mail: jesper@struer.dk

 • Lotte Junker Pedersen, direktør, Telefon: 21 19 13 68 Mail: lottejp@struer.dk

 • Jakob Bisgaard, direktør, Telefon: 20 86 60 37 Mail: jakobb@struer.dk

 • Tina Holmgaard, centerchef, Telefon: 25 33 49 67 Mail: tinahol@struer.dk

 • Rasmus Døj, kommunikationskonsulent, Telefon: 25 34 56 15 Mail: rad@struer.dk

 • Lars Erik Møller Leth, Nordvestjyllands Brandvæsen, Telefon: 22 85 39 76 Mail: lel@nvjbrand.dk

COVID-19-gruppen kan løbende kontaktes med henblik på spørgsmål vedrørende tiltag COVID-19’s konsekvenser for driften af Struer Kommune, og holder i øvrigt statusmøde via skype minimum én gang i døgnet.

Læs mere
KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

Den Digitale Hotline logo
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00