Tæt samarbejde styrker turismefortællingen om Lydens By og Limfjordsområdet

Publiceret 05-03-2024

Der er meget at opleve, når man besøger Struer Kommune og Limfjordsområdet, og nu skal der endnu mere tryk på udviklingen, når Destination Limfjorden også får et kontor i Struer.

Struer Kommune og Destination Limfjorden rykker endnu tættere sammen om samarbejdet om at udnytte og udvikle de mange potentialer, der er for at gøre Struer kommune og Limfjordsområdet mere kendte for turister og besøgene.

I denne uge flytter Destination Limfjorden ind på Struer Rådhus dør om dør med de medarbejdere som til dagligt blandt andet arbejder med markedsføring, de store events i kommunen, aktiviteter som Open By Night, kultur, lokalområder og meget mere. Destination får fast tilstedeværelse i Struer hver uge.

"Vi synes, at der er oplagte synergier at hente indenfor kultur, handel, events og turisme. De muligheder ønsker vi at forfølge, og vi ser det samtidig som en åbning til at opbygge endnu tættere bånd til vores samarbejdspartnere i Struer Kommune. Det kommer vi nu i møde ved at have fast plads i Struer” udtaler direktør, Rasmus Friis Sørensen

Rådhuset i Struer bliver derfor fremover et naturligt udgangspunkt for destinationen i samarbejdet med områdets virksomheder og interessenter.

"Vi tror på, at den nære tilknytning til Struer-området i hverdagen vil åbne op for en række nye muligheder for at samarbejde om turismen her i området. Det vil gavne både borgere og besøgende. Når vi kommer tættere på hinanden, kan vi også bedre arbejde med vores fælles mål om at vækste og udvikle vores fælles destination”, siger direktør Rasmus Friis Sørensen.

Nemt at mødes om turismen

Borgmester Marianne Bredal ser frem til at byde Destination Limfjordens folk velkommen på rådhuset.

"I Struer Kommune har vi et stort behov for at få styrket vores strategiske turismeindsats markant – både politisk og i forhold til vores lokale turistvirksomheder. Derfor er det en forudsætning, at vi får et langt tættere samarbejde med Destination Limfjorden. Vi har så mange fantastiske steder at besøge og en helt unik natur at opleve. Vi skal udnytte dette potentiale og have flere besøgene, som bruger penge i vores kommune. Når Destinationen får kontor på rådhuset, kan alle vores dygtige, lokale turistvirksomheder meget nemmere mødes med Destinationens medarbejdere. Det giver rigtig god mening, at de medarbejdere, der arbejder med at udvikle og brande vores kvaliteter, har et godt og tæt samarbejde, og får de optimale rammer, her i Struer. Det bliver en stor fordel for alle parter," udtaler borgmester Marianne Bredal.

Om Destination Limfjorden

Siden 2020 har turismeindsatsen i Danmark været varetaget af destinationsselskaber. Deres opgave er at sikre en stærk og effektiv profilering af lokale områder, samtidig med at de bidrager til at understøtte de lokale turisme- og oplevelsesvirksomheder med at produkt- og forretningsudvikle.
Destination Limfjorden er et samarbejde mellem Skive, Morsø og Struer Kommuner. Destination Limfjordens formål er at koordinere fælles markedsføring, produkt-, aktør og destinationsudvikling samt gæsteservice i de tre kommuner Skive, Struer og Morsø.

Det gøres gennem:

  • En fælles markedsføringsindsats, hvor Destination Limfjorden synliggør destinationen, turistvirksomhederne og deres tilbud.
  • Konkrete projekter og indsatser, hvor Destination Limfjorden understøtter turistvirksomhederne i at samarbejde, udvikle nye produkter eller tilpasse deres forretningsmodel, så de kan leve op til den aktuelle efterspørgsel og lovgivning.
  • Gæsteserviceaktiviteter, hvor Destination Limfjorden hjælper gæster med at få turistrelevant information, når gæsten har brug for det.

Destination Limfjordens hovedkontor ligger i Nykøbing Mors.