Ny vækstkonsulent i Struer Kommune er klar

Publiceret 07-05-2024

37-årige Kristina Skøtt Pedersen bliver den nye vækstkonsulent, der skal være med til at styrke erhvervsindsatsen i Struer Kommune.

Kristina Skøtt Pedersen kommer med solid erfaring indenfor området. Hun har selv været med til at drive virksomhed i 14 år, da hun har været med til at udvikle Tambohus Kro og Badehotel under overskriften ”fra traditionel kro til moderne badehotel”. Hun kender derfor til at stå med virksomhedsdrift og udvikling i praksis. Hun kommer fra en stilling som købstadschef i Ringkøbing, hvor hun har haft en koordinerende og udviklende rolle og stået for kompetenceløft – opgaver som hun også får som vækstkonsulent.

Kristinas faglige baggrund er en uddannelse som designteknolog med speciale i retail management samt en akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi.

Derudover har Kristina et stort hjerte, der banker for Struer, og hun har allerede et godt kendskab til mange virksomheder, personer og strukturen i kommunen, hvilket gør, at hun hurtigt kan komme i gang med arbejdet.

Kristina kickstarter konkrete tiltag

Hovedopgaven for Kristina bliver at koordinere og sætte gang i en række konkrete erhvervsindsatser bl.a. en ungeindsats, generationsskifter, etablere netværk, planlægge temarrangementer, kurser mv. - for virksomheder i hele kommunen.

"Jeg glæder mig til i tæt samarbejde med de forskellige at igangsætte initiativer, der skal styrke erhvervsindsatsen i Struer Kommune og give virksomhederne endnu bedre vækstbetingelser. Det er et indsatsområde, som betyder rigtig meget for mig personligt. En styrket erhvervsindsats kommer nemlig hele lokalsamfundet til gode i form af jobskabelse, øget bosætning & bedre velfærd," siger Kristina Skøtt Pedersen.

Den nye vækstkonsulent får kontor i BusinessPark Struer og starter den 5. august 2024.

Ansættelsen af den nye vækstkonsulent er et samarbejde mellem Struer Erhvervsforening, den lokale udviklingspark BusinessPark Struer, den lokale erhvervsservice Startvækst Struer, Erhvervshus Midtjylland og Struer Kommune. Ansættelsen udspringer af et ønske fra Struer Byråd om at styrke erhvervsindsatsen for kommunens virksomheder.

De fire lokale aktører vil i det daglige være følgegruppe og sparringspartner for vækstkonsulenten, og de glæder sig til at byde Kristina Skøtt Pedersen og hendes engagement velkommen.