Modersmåls­undervisning i Struer Kommune

Publiceret 01-05-2024

Struer Kommune tilbyder gratis modersmålsundervisning

Formålet med modersmålsundervisning er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder således, at de kan forstå det talte og skrevne sprog og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

For at modtage modersmålsundervisning skal mindst ét af følgende krav være opfyldt:

  • En af elevens forældre er bosat i Danmark og er statsborger i et EU/EØS-land
  • Færøsk eller grønlandsk er talesproget i hjemmet
  • Eleven går i kommunal eller privat skole i Struer Kommune

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen starter i uge 33 og slutter i uge 26. Undervisningen tilbydes én gang om ugen og varer 1 ½ time, svarende til 2 undervisningslektioner
I skoleferierne er der ingen undervisning.
Afbud meldes direkte til den lærer, der varetager undervisningen.

Tilmelding

Meld dit barn til herunder senest den 2. juni.

Vær opmærksom på:

Struer Kommune forbeholder sig retten til, jf. Bekendtgørelse om folkeskolens modersmålsundervisning §3, ikke at oprette modersmålsundervisning i tilfælde af, at elevtallet i kommunen er under 12, eller der ikke kan tilknyttes en kvalificeret lærer eller andet undervisende personale.

I disse tilfælde henvises eleverne til modersmålsundervisning i nabokommunen, hvis der her er oprettet undervisning i modersmålet, jf. folkeskolelovens § 22, stk. 1, nr.11.

Spørgsmål?

Alle spørgsmål om modersmålsundervisning kan rettes til:
Sanja Grcic, faglig leder
Mobil: 40229964
E-mail: sag@struer.dk

Meld til modersmålsundervisning