Fjordbo botilbud får fornyede perspektiver på borgerens trivsel med ny udrednings­metode

Publiceret 02-05-2024

Tilbage i august 2023 kunne vi fortælle om et nyt spændende afprøvningsprojekt, der er i gang hos udvalgte botilbud indenfor handicap-, social- og psykiatriområdet i Struer Kommune. Projektet hedder LA2U og er et samtale- og refleksionsværktøj, der fokuserer på, hvordan vi kan forebygge magtanvendelser i dagligdagen og fremme trivsel hos beboerne.

LA2U-metoden er specifikt rettet mod borgere med udviklingshæmning, kognitive udfordringer og/eller uden verbalt sprog. Det vil sige borgere, der har svært ved at italesætte, hvordan de føler. Her fokuserer metoden på at bringe borgerens ”indefra”- og medarbejderens ”udefra-”perspektiv i samspil med hinanden. Det sker gennem tre konkrete værktøjer: trivselsplanen, tryghedsplanen og læringsplanen, som bliver udarbejdet i et samarbejde mellem medarbejder og borger, hvor planerne løbende bliver revideret.

Fjordbo botilbud, hvis målgruppe er fysisk og/eller psykisk funktionshæmmede voksne, er et af de botilbud, der det sidste halve års tid har været i gang med at indføre den digitale version af LA2U. Til at understøtte personalets arbejdsprocesser, har botilbuddet gennem et samarbejde med InCare fået lavet et understøttende værktøj, som samler og visualiserer LA2U. Denne digitale version er med til at give medarbejderne et aktuelt og opdateret overblik over den enkle borger.

 Billedtekst: Her kan du se et eksempel på, hvordan en digital version af LA2U-skemaet fra InCare ser ud i praksis - klik på billedet for at se det i større format.

Fokus på borgerens håb og drømme

I forbindelse med projektet har det været vigtigt, at skemaerne var dynamiske i deres anvendte fagsystem, så de kan anvendes i den daglige dokumentation. Derfor har digitaliseringen af planerne været et vigtigt element i afprøvningen:

"Det fik liv og gjorde planerne til et hverdagsredskab. Vi er stadig i læring med systemet, men det giver virkelig et hurtigt overblik plus vores dokumentation bliver bedre genanvendt, da den indgår i et visuelt overblik. Den tavse viden blandt kolleger bliver lettere delt og synliggjort, og vi får nogle større faglige snakke blandt medarbejdere," fortæller Ole Møller Korsgaard, ergoterapeut hos Fjordbo Botilbud.

Gennem afprøvningen af LA2U har Fjordbos medarbejdere også fået mere indsigt i, at deres opgave også bunder i at forholde sig til konteksten, når der opstår situationer, som kan risikere at udvikle sig til voldsomme episoder:

"Fokus er blevet, at borgerne gør det bedste, de kan. Så når de ikke kan samarbejde, så er det vores ansvar at tilpasse rammer, vilkår og krav, så borgerne ikke bliver presset ud i afmagtssituationer, som kan være en udløsende faktor for voldsomme episoder. Medarbejderne bliver en slags detektiver i borgernes adfærd for at forstå, hvad der er er spil siden vedkommende ikke kan samarbejde eller udføre den givne aktivitet. Her hjælper det at være undersøgende på borgerens ”indefra”-perspektiv," forklarer leder Bo Bakbo-Carlsen.

Det handler altså om at bringe borgerens ”indefra”-perspektiv frem, så personalet får snakket ud fra personen og herunder vedkommendes behov, ønsker og drømme. Ifølge Ole er målet at hjælpe borgeren med at få det fede liv. Når borgeren trives, betyder det mere energi og tid til, at personalet kan bringe borgeren i fokus.

Stjernestunder i dagligdagen

Udover at ændre konteksten for, hvordan de taler med og om den enkelte borger, har LA2U-udredningsmetoden også haft andre positive effekter:

Vi har fokus på stjernestunder. Det vil sige de situationer, hvor folk trives. Fordi det går galt i 10 minutter, betyder det ikke, at man mislykkedes i sin opgave,” forklarer Ole.

InCares visualisering har altså givet Fjordbo et overbliksbillede af den enkelte borger, som understøtter den daglige dokumentation, hvilket sker på metoder i forhold til tryghed og trivsel. Her har det nye overbliksbillede været med til at analyse, dialog og refleksion foregår langt mere databaseret end tidligere, hvor personalets gisninger og følelser nemt kunne give et ”mudret” billede af de voldsomme episoder.

Nu er næste skridt for Fjordbo botilbud at forankre LA2U-udredningsmetoden, så det bliver en fast del af deres værktøjskasse.