Nyt vådområde ved Hvidbjerg er klar

Publiceret 17-06-2024

Mindre kvælstof i fjorden, bedre vandmiljø, klimasikring for regnvand og et flot nyt naturområde nær Hvidbjerg by. Der er mange gevinster ved det nye vådområde i Benkær ved Hvidbjerg, som nu er klar til nyt liv med den grønne dagsorden i fokus.

Passer på livet i Limfjorden

Det er et spændende naturprojekt, som netop er ved at nå i mål ved Hvidbjerg. Formålet med det nye vådområde er at fjerne kvælstof fra vandmiljøet.
Drænvand fra markerne i oplandet løber ind i området, hvor der langsomt siver ned. Det gør, at næringen bliver omdannet til frit kvælstof, som frigives til atmosfæren. Og den proces betyder dermed også, at næringen fjernes fra vandmiljøet, så kvælstof ikke ender i fjorden og fører til iltsvind og algeopblomstringer. Det nye vådområde er altså med til at passe på dyre- og plantelivet i Limfjorden fremover.

Vådområde er klimasikring for Hvidbjerg

Det nye vådområde i Benkær har flere funktioner – bonuseffekter, om man vil. Vådområdet kan nemlig også bruges til at opsamle regnvand. Ved skybrud og kraftig regn kan det nye område nemlig fungere som klimasikring ved at være forsinkelsesbassin, så regnvandsledningerne ikke bliver belastet af vand fra oplandet ved skybrud.


Om Benkær

Området ligger i det gamle kær ved Hvidbjerg, som blev drænet og pumpet for at skaffe mere landbrugsjord. Området inkluderer ca. 10 ha landbrugsjord og boldbanerne ved Midtpunktet i Hvidbjerg.
Arbejdet med at etablere vådområdet gik i gang i vinters. Der er blevet fundet dræn, gravet grøfter og bassiner, udskiftet gamle ledninger og lavet et dige langs boldbanerne for at sikre dem mod oversvømmelse. Nu er projektet stort set i mål, der mangler kun de sidste tilpasninger hos naboerne til vådområdet.
Læs mere om projektet: Vådområdeprojekt Benkær (struer.dk)

Se dronefilm fra projektet