Byrådet har godkendt Varmeplanen for 2024

Publiceret 24-06-2024

Varmeplanen for 2024 blev godkendt på Byrådsmødet d. 18. juni. Varmeplanen vil være i offentlig høring fra d. 20. juni til og med den 4. juli.

Varmeplanen for 2024 sigter efter at bidrage til den grønne omstilling både nationalt, men også lokalt. Planen sætter dermed en retning for varmeforsyningen i Struer Kommune.

Byrådet godkendte i december 2022 varmeplanen for Struer Kommune som led i aftalen mellem KL og regeringen om grøn strøm og varme. I Struer Kommune har vi siden vedtagelsen undersøgt muligheden for at etablere fjernvarme i de potentielle fjernvarmeområder. Det har desværre vist sig ikke at være muligt. Det drejer sig konkret om byerne Resenstad, Jegind, Kirkeby, Lyngs, Tambohuse, Uglev, Odby, Asp og Linde.

Overordnet set har der ikke været grundlag for nye fjernvarmeprojekter i disse byer. Det skyldes, at der ikke kan opnås en tilfredsstillende økonomi i nye fjernvarmeprojekter. Samtidig er etableringsomkostningerne for ny fjernvarme generelt steget, mens priserne for de brændsler som fjernvarmen skal erstatte, er faldet.

Varmeplanen 2024

Varmeplanen 2024 skal revidere statussen for de fleste af de potentielle fjernvarmeområder i forhold til muligheden for "individuel varmeforsyning". Der er tale om individuel varmeforsyning for alle områder undtagen Asp, som vi fastholder grundet dets potentiale for fjernvarme.

Du kan se hele varmeplanen her

Statusændringen i varmeplanen giver dog ikke anledning til ændringer hos den enkelte husejer. Status for Asp som potentielt fjernvarmeområde i varmeplanen betyder dog, at du som husejer i Asp, indtil videre ikke kan opnå tilskud til udskiftning af f.eks. et naturgas- eller oliefyr til en varmepumpe.

Mulighed for fællesløsninger i lokalområderne

Selvom vi vurderer, at varmeplanen ikke rummer muligheden for at udrulle mere fjernvarme, betyder det dog ikke, at der ikke kan arbejdes med andre fællesløsninger end fjernvarme i lokalområderne. Her vil det være muligt for en landsby, eller dele af en landsby, at arbejde med konkrete fælles varmeløsninger uafhængigt af varmeplanen.