Struer Handelsstands­forening og Struer Kommune fortsætter samarbejdet om Lydens By

Publiceret 22-01-2024

Struer Handelsstandsforening og Struer Kommune har indgået en ny samarbejdsaftale. Her er der bl.a. fokus på at skabe en fælles rammesætning for events samt markedsføringen af Struers egn og Lydens By.

Det gode samarbejde mellem Struer Handelstandsstandsforening og Struer Kommune fortsætter. Parterne har for nyligt indgået en ny samarbejdsaftale, der bl.a. fokuserer på rammesætningen af events og den fælles udvikling af Struers handels- og byliv.

"Jeg er på Handelsstanden og mine egne vegne rigtig glad for, at vi kan fortsætte det gode samarbejde med Struer Kommune. Det sker ud fra en plan, der er tilrettelagt efter de ønsker og behov, vi erhvervsdrivende netop har", fortæller Casper Frederiksen, Formand af Handelsstandsforeningen.

Samarbejdsaftalen bygger bl.a. på de principper, som er fastsat for det nye Center for Kultur i Struer Kommune. Principper der indebærer at skabe entydighed og en fælles line for opgaverne inden for områder som kultur, fritid, events, markedsføring og bosætning. Det er arbejdsområder, der før har været fordelt på forskellige chefroller, men nu er samlet under ét fælles center. I den forbindelse spiller den nye samarbejdsaftale med Handelsstandsforeningen en vigtig rolle i den fortsatte udvikling af Lydens By, som begge parter er involveret i:

"Gennem samarbejdsaftalen får alle parter betydeligt mere gennemsigtighed over mål og effekter, så vi alle kan koncentrere os om den fælles opgave i at positionere Struer som et godt sted at bo og være. Og ikke mindst den fortsatte gode udvikling af Lydens By", udtaler Jesper Thyrring Møller, Kommunaldirektør i Struer Kommune.

Open by Nights og løbende dialog

Ifølge Casper Frederiksen er en af de centrale elementer i samarbejdsaftalen de velbesøgte Open by Nights arrangementer, som skaber masser af aktivitet i form af oplevelser, udsmykning og handel. Derudover vil den løbende dialog mellem parterne bl.a. gennem deltagelse i bestyrelsesmøder også blive en væsentlig faktor.

I den kommende tid vil Struer Kommune og Handelsstanden nu fokusere på at konkretisere samarbejdet omkring de forskellige events, der sker i løbet af året. Det indebærer også en konkretisering af samarbejdet omkring brandingen og markedsføringen af Struers egn:

"Udover at skabe gode byer og områder for os, der allerede bor her, arbejder vi også benhårdt på at tiltrække nye borgere og virksomheder til egnen", afslutter Jesper Thyrring Møller.